News

    10 ЧУДЕСНИ ПОЛЗИ ОТ ПРИЕМА НА ШИПКА - АВТОР: ЯНА НЕНЧЕВА, БИОХИМИК, КАНДИДАТ ДОКТОР ПО БИОФИЗИКA

    10 ЧУДЕСНИ ПОЛЗИ ОТ ПРИЕМА НА ШИПКА - АВТОР: ЯН...

    Римският натуралист Плиний нарича растението шипка с името Кучешка роза (Dog rose), защото вярва, че коренът на растението може да излекува ухапване от бясно куче. Хипократ също обсъжда в писанията си ползите от шипката (Rosa canina L.), но растението...

    10 ЧУДЕСНИ ПОЛЗИ ОТ ПРИЕМА НА ШИПКА - АВТОР: ЯН...

    Римският натуралист Плиний нарича растението шипка с името Кучешка роза (Dog rose), защото вярва, че коренът на растението може да излекува ухапване от бясно куче. Хипократ също обсъжда в писанията си ползите от шипката (Rosa canina L.), но растението...